Babayin Tattoo 2022. On monday, december 6, the “boyette: Naghatag ug kusog sa huyang kong kaugalingon. Inked Niko (Baybayin) Baybayin, […]